gatufoto

En dag

Dagen är full av stormar och skarpa kontraster. Det verkliga livet kommer på natten, drömmarna är det viktiga att leva för. I dag är allting blåsigt och hårt. I natt kommer drakarna och kärleken.

140608 natur bred 1

140602